SGA modules

SGAD01 (v1) Game Surround Sound (adobe .pdf, 339 kbs)

SGAD02 (v1) Procedural Audio (adobe .pdf, 341 kbs)

SGAH01 (v1) Research Methods (adobe .pdf, 344 kbs)

SGAM01 (v1) Non-Linear Sound (adobe .pdf, 420 kbs)

SGAM04 (v1) Portfolio Production (adobe .pdf, 395 kbs)

SGAM05 (v1) Masters Project (adobe .pdf, 342 kbs)