SPT modules (Exeter College)

SPTC05 (v1) Clinical Practice 1 (adobe .pdf, 410 kbs)

SPTC06 (v2) Soft Tissue Techniques (adobe .pdf, 326 kbs)

SPTC09 (v3) Functional Anatomy (adobe .pdf, 358 kbs)

SPTD03 (v1) Professional Practice (adobe .pdf, 105 kbs)

SPTD05 (v2) Clinical Practice 2 (adobe .pdf, 358 kbs)